FAKTAA JOHTAMISEEN

Määritämme liiketoimintasi kriittiset tunnusluvut ja luomme mittarit tunnuslukujen seuraamiseen. Seurannan kohteena voivat olla yrityksen kannattavuuteen, asiakastyytyväisyyteen tai myynnin kehitykseen liittyvät mittarit.

Lopputuloksena esitämme tutkimustuloksia ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen.

Comments are closed.