Me

bright

CORE ADVISORY ON STRATEGISEN MARKKINOINNIN KUMPPANI. AUTAMME ASIAKKAITAMME LISÄÄMÄÄN LIIKEVAIHTOA JA KANNATTAVUUTTA STRATEGISEN MARKKINOINNIN TYÖKALUILLA.

Syvennymme liiketoiminnan kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Tarkastelumme kohteena ovat asiakas, markkina ja yrityksen ydinosaaminen. Ratkaisumme keskittyvät yrityksesi ylivoimatekijöiden vahvistamiseen ja viestimiseen.

Ydinosaamistamme ovat strategiatyö, arvopolut ja markkinointiviestinnän suunnittelu.

Sitoudumme pitkäjänteiseen ja tulokselliseen kumppanuuteen ja arvontuotantoon.

Arvomme

Rehellisyys

on tapamme ajatella ja toimia.

Kunnioitus

on asenteemme ihmisiä ja toimeksiantoja kohtaan.

Kumppanuus

rakennamme kumppanuuksia, jotka pohjaavat kunnioitukseen, välittämiseen, rehellisyyteen ja tukeen.

Arvontuotanto

olemme sitoutuneet tuottamaan asiakkaillemme arvoa, joka on moninkertainen heidän sijoitukseensa nähden.

Yhteiskunnallinen vaikutus

olemme muutos, jonka haluamme yhteiskunnassa nähdä.